Unia Europejska

Unia Europejska to obecnie związek 27 państw o ustroju demokratycznym o charakterze gospodarczo-politycznym. Całkowita liczba ludności w państwach UE wynosi 495 milionów, a powierzchnia terytorialna równa jest 4,325 mln km2

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na trzech filarach:

1. WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

2. DZIAŁANIE TRAKTATÓW: "Europejska Wspólnota Energii Atomowej" oraz "Wspólnota Europejska"

3. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POLICJI I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Traktat z Maastricht

Oficjalna nazwa tego traktatu to: "Traktat o Unii Europejskiej". Został on podpisany 7 lutego 1992 roku w holenderskim mieście Maastricht. Wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. Traktat ten jest podstawą funkcjonowania Unii Europejkiej oraz jej instytucji. Reguluje m.in sprawy gospodarcze, polityczne, społeczne oraz zniesienie granic wewnętrzych między krajami członkowskimi.

zwierzeta

Flaga Unii Europejskiej

Autorami tego symbolu Unii Europejskiej są: Madriaga y Rojo (hiszpański dyplomata) oraz Arsene Heitz (francuski plastyk). Koło utworzone z dwunastu gwiazd oznacza jedność, natomiast sama liczba 12 jest starożytnym symbolem całości i perfekcji. Autor wzorował się na obrazie Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, gdzie Maryja widoczna jest na ciemnoniebieskim tle, a jej głowa otoczona jest dwunastoma gwiazdami.